Dẫu biết rằng

Em chỉ là giọt mưa, giọt nắng...

Anh vẫn không ngần ngại trao em cả trái tim !!!

______________________________________________________________

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Chợt nghe…Chợt nghe câu hát đò đưa
Hát rằng,
Hát rằng: Anh biết hay chưa?
Tình em vời vợi say sưa mãi này…


 photo 1345780184_hinh1.jpg


Tiếng hát sông Lam
Núi Hồng sông Lam